Вход

В Вашем браузере должен быть разрешен прием cookies Справка по использованию элемента «В Вашем браузере должен быть разрешен прием cookies»
Некоторые курсы, возможно, открыты для гостей

Вы в первый раз на нашем сайте?

Введіть ім`я і пароль для входу на сайт.

> Ім’я входу: Ваше прізвище і ім`я з великої букви в транслітерації (англ. літерами), через крапку. 

Наприклад: у Миколи Гоголя логін буде - Hohol.Mykola , правильність транслітерації перевіряйте тут. 


> Пароль: Для першого входу використовуйте номер Вашого студентського квитка, без серії, тільки цифри без нулів на початку номеру. 

Наприклад: студентський квиток ТМ 0123456700, пароль буде 123456700

Після першого входу змініть пароль і в подальшому використовуйте свій власний пароль.


У разі виникнення проблем з авторизацією зверніться до викладача або адміністратора сайту.