Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Введіть ім`я і пароль для входу на сайт.

> Ім’я входу: Ваше прізвище і ім`я з великої букви в транслітерації (англ. літерами), через крапку. 

Наприклад: у Миколи Гоголя логін буде - Hohol.Mykola , правильність транслітерації перевіряйте тут. 


> Пароль: Для першого входу використовуйте номер Вашого студентського квитка, без серії, тільки цифри без нулів на початку номеру. 

Наприклад: студентський квиток ТМ 0123456700, пароль буде 123456700

Після першого входу змініть пароль і в подальшому використовуйте свій власний пароль.


У разі виникнення проблем з авторизацією зверніться до викладача або адміністратора сайту.